път

същ. - друм, друмище, пътека, шосе, улица
същ. - маршрут, посока, насока, направление
същ. - начин, средство, канал, метод
същ. - вървеж, ход, процес
същ. - тръба, проход
същ. - ключ, способ, ключова позиция
същ. - булевард, авеню, магистрала
същ. - движение, курс, орбита

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бъхтя път — словосъч. бия път, пътувам, скитам, обикалям, ходя, трепя път …   Български синонимен речник

  • проправям път — словосъч. пробивам път, отварям път, провирам се, пресичам, преминавам …   Български синонимен речник

  • бия път — словосъч. вървя, пътувам, обикалям, бъхтя път …   Български синонимен речник

  • от един път — словосъч. изведнъж, внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано словосъч. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно словосъч. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах …   Български синонимен речник

  • вървя по крив път — словосъч. отклонявам се, отделям се, отстранявам се словосъч. нарушавам, престъпвам словосъч. изпортвам се …   Български синонимен речник

  • давам път — словосъч. отстъпвам, насочвам словосъч. пъдя, напъждам …   Български синонимен речник

  • отклонение от правия път — словосъч. поквара, неискреност, непочтеност …   Български синонимен речник

  • по индуктивен път — словосъч. апостериори, индуктивно …   Български синонимен речник

  • потеглям на път — словосъч. потеглям, тръгвам, запътвам се, заминавам, отправям се, поемам пътя, отивам, поемам, отпътувам, напътвам се, насочвам се, отдалечавам се, запилявам се …   Български синонимен речник

  • Pravets — Prawez (Правец) „по правия път нагоре“ („Auf dem rechten Weg nach oben“) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.